HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Curs gratuíto d’elaboració i conservació d’aliments
4 desembre, 2017

Objectius:

Realitzar correctament el procés d’elaboració i conservació de productes alimentaris aconseguint nivells de qualitat exigits.

Requisits:

Pertànyer a empresa de menys de 250 treballadors. També s’inclouen autònoms i altres entitats privades (associacions, fundacions, cooperatives,…).
Sectors: Agropecuari

  • Tipus de formació: ONLINE (amb tutor)
  • Hores: 30
  • Preinscripció per a properes edicions: https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/agropecuario/elaboracion-conservacion-alimentos

Temari

1. MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

1.1. Normativa sobre manipulació d’aliments.
1.2. Els aliments.
1.3. Microbiologia dels aliments.
1.4. Alteracions i transformacions dels productes alimentaris.
1. 5. Normes de seguretat i higiene.

2. ELABORACIÓ DE CONSERVES

2.1. Matèries primeres.
2.2. Operacions de condicionament.
2.3. Operacions de preparació.
2.4. Productes elaborats.
2.5. Processos de fabricació.
2.6. Presa de mostres.
2.7. Anàlisi de matèries primeres i productes.
2.8. Qualitat.

3. ESTERILITZACIÓ I TANCAMENT D’ENVASOS

3.1. Procediments d’esterilització.
3.2. Mètodes de tancament d’envasos.

4. ETIQUETATGE I CONTROL DE QUALITAT

4.1. Etiquetatge.
4.2. Pla de qualitat
4.3. Control de qualitat. Paràmetres. Tècniques a aplicar. Documentació. Interpretació de resultats.

5. MAQUINÀRIA BÀSICA I ENVASOS

5.1. Maquinària i equips genèrics de preparació i elaboració de conserves.
5.2. Funcionament, components i elements essencials.

 

Font: https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/agropecuario/elaboracion-conservacion-alimentos