HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Obert termini de suggeriments i reclamacions: Ordenança reguladora del banc de terres agrícoles de València
23 gener, 2018

El Banc de Terres Agrícoles de l’Ajuntament de València és una iniciativa de la regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de València i de l’organisme autònom municipal “Consell Agrari de València” que té com a objectius pal·liar l’abandó de parcel·les amb vocació agraria i intentar donar solució a la creixent problemàtica ambiental que se’n deriva, com ara l’increment del risc d’incendi, la proliferació de plagues i de rosegadors, l’erosió del sòl, la proliferació d’abocaments incontrolats de deixalles, la degradació paisatgística, etc., alhora que evitar la pèrdua de bagatge i tradició cultural que suposaria la interrupció en la transmissió a les futures generacions dels coneixements de les pràctiques agrícoles associades.

La creació del banc de terres pretén incentivar a la propietat de parcel·les abandonades, en risc d’abandó o en producció a posar-les en cultiu per terceres persones, la qual cosa suposaria una disminució dels problemes ambientals i socioeconòmics anteriorment citats.

Aprovació inicial

Publicació en el BOP

  • BOP de data 18 de gener de 2018.
  • Termini de suggeriments i reclamacions: del 19 de gener al 2 de març de 2018 (30 dies hàbils des de la publicació).