HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Home Activitats Convocatòria Convocatòria per a participar en la prova pilot d’Agro-lab

Convocatòria per a participar en la prova pilot d’Agro-lab

AGROINCUBADORA PER A LA INCUBACIÓ Y EL LLANÇAMENT DE PROJECTES AGROALIMENTARIS SOSTENIBLES

INTRODUCCIÓ

MERCAVALENCIA en col·laboració amb la Càtedra Terra Ciutadana de la Universitat Politècnica de València, LAS NAVES (Centre de Innovació de l’Ajuntament de València) i la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de València de l’Ajuntament de València, PROMOU este ASSAIG PILOT d’AGRO-LAB.

AGRO-LAB és un PROJECTE de INCUBADORA AGROALIMENTÀRIA que naix amb la MISSIÓ de contribuir a la creació d’un sistema alimentari local i sostenible a la ciutat de València, basat en la producció de proximitat, el respecte del medi ambient, de la salut del consumidor i en els principis de l’economia solidaria.

El nostre OBJECTIU és afavorir el desenvolupament d’un teixit empresarial diversificat que dinamitze la producció, l’elaboració i el consum de productes ecològics i/o de proximitat de l’Horta de València.

Volem CREAR un espai d’emprenedoria per a la innovació social i mediambiental de PIMEs agroalimentàries. Un instrument adaptat a les particularitats del sector agroalimentari local que done serveis d’assessorament, formació, accés a recursos i acompanyament a projectes i PIMEs agroalimentàries de:

 1. Producció primaria
 2. Transformació
 3. Distribució
 4. Comercialització
 5. Aprovisionament de mercats existents i nous mercats
 6. Tractament de residus agroalimentaris

VOLS PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PILOT?

MERCAVALENCIA llança la primera prova pilot d’AGRO-LAB, un espai dissenyat per la Càtedra Terra Ciutadana de la UPV.

Busquem persones físiques o jurídiques disposades a desenvolupar solucions innovadores que puguen contribuir a la creació d’un sistema alimentari local i sostenible. Poden presentar-se a la present convocatoria qualsevol tipus de format organitzatiu, ja siguen persones individuals, equips de persones sense personalitat jurídica, empreses de nova creació, pimes, cooperatives …de la ciutat de Vàlencia i de la seua àrea metropolitana.

QUE T’OFEREIX AGRO-LAB?

Una formació, assessorament i acompanyament a la carta per transformar el teu projecte agroalimentari en una realitat.

Un espai creatiu per a que pugues treballar, realitzar reunions, presentacions. Igualment la possibilitat de identificar ajudes i possibles inversors.

Una xarxa de persones, empreses i institucions que ja treballen per un sistema agroalimentari just i sostenible.

La prova pilot de incubació tindrà una duració de 3 mesos (setembre a novembre de 2017), podent ampliar-se a 6 mesos si fora necessari.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Per participar en esta prova pilot necessitem que ens cantes la teua idea mitjançant un formulari que trobaràs en l’annex.
Et preguem que en presentes la teua idea en no més de 4 pagines (arial 11, interlineat 1,5) annexant la documentació que consideres necessària (estudis, fotos, etc).

Envia-nos la teua proposta per correu electrònic a:
formacion@mercavalencia.es abans del 25 de juny de 2017. Si tens dubtes també pots escriure-nos a esta adreça electrònica.

SELECCIÓ DELS PROJECTES

Reunides les propostes i avaluades per la Càtedra Terra Ciutadana de la Universitat Politècnica de València, una Comissió de Selecció super­ visara l’avaluació i prendre la decisió final de les dues empreses a incu­ bar. Esta Comissió està formada per MERCAVALÉNCIA, LAS NAVES, REGIDORIA D’AGRICULTURA I HORTA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA I ASSOCIACIÓ JOVESOLIDES .

Els criteris de selecció són:

 1. Adequació als reptes del sistema alimentari de València
 2. Coneixement de les necessitats a cobrir pel projecte
 3. Grau de innovació
 4. Rendibilitat financera, social i mediambiental
 5. Currículum o Experiència de la/les persona/ persones de l’equip de treball

Reunida la Comissió de Selecció el 25 de juliol de 2017, MERCA­ VALÈNCIA farà pública la decisió entre el 26 i el 27 de juliol.

En cas de ser elegit, s’haurà de signar un contracte de col·laboració amb les parts implicades detallant les implicacions de cadascuna d’e­lles.

El assaig de incubació es realitzara entre el 1 de setembre i el 30 de novembre de 2017, podent- se ampliar la incubació a tres mesos més.

FITXA RESUM PROJECTE

l.- TÍTOL O NOM DEL PROJECTE O ACCIÓ

2.- TIPUS DE PROJECTE, PRODUCTE O SERVEI PROJECTE PRODUCTIU, TRANSFORMACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ALTRE.

3.- CÓM CONTRIBUEIX A LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA ALIMENTARI LOCAL?

4.- NECESSITATS QUE VOL COBRIR EL PROJECTE.

5.- BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE MÀXIM UNA PAGINA

6.- OBJECTIU PRINCIPAL

7.- OBJECTIUS ESPECÍFICS

8.- RESULTATS ESPERATS

9.- ACTIVITATS O LÍNIES D’ACCIÓ

10.- PUBLIC OBJECTIU

11.- INSTITUCIONS PARTICIPANTS i EQUIP QUE INTERVÉ EN L’EXE­CUCIÓ DEL PROJECTE

12.- PUBLICITAT i COMUNICACIÓ DEL PROJECTE


PDF: Convocatòria-AGROLAB-1

Data

9 - 25 juny, 2017
Finalitzat
Categoria