HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes destinades a fomentar la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles
3 agost, 2017

Es modifica l’Ordre de 16 de gener de 2008, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes destinades a fomentar la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles a la Comunitat Valènciana, en el sentit en què es concreta en l’annex de la present disposició.

Enllaç, http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/03/pdf/2017_6886.pdf