HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
S’amplia la convocatòria d’Ajudes Galp Gandia Albufera 2019
19 desembre, 2019

L’edició de 2019 de les ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als grups d’acció local de pesca a la Comunitat Valènciana obri la seua convocatòria. Fins al 30 de desembre de 2019 podran sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, i agrupacions constituïdes com GALP, que desenvolupen projectes integrats en les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) i que contribuïsquen a aconseguir un o diversos dels objectius previstos en l’àmbit territorial del GALP, en la Comunitat Valènciana.

Despeses subvencionades:

1.- Les accions i els projectes previstos que han de coincidir amb les accions subvencionables establides en l’article 63 del Reglament (UE) núm. 508/2014 i la seua normativa d’aplicació i desenvolupament.

2.- Els costos subvencionables són els costos en què haja incorregut realment el beneficiari, sempre que s’ajusten als requisits generals.

3.- També són subvencionables les despeses dels projectes tècnics, els estudis tècnics per a la validació de projectes i direcció d’obra, fins a un límit del 12% del cost de la inversió total que s’indica en el projecte, sempre que les accions a què es refereixen resulten seleccionades.

La documentació es podrà presentar de forma presencial en Registre General o als Registres de la Direcció Territorial, o telemàticament amb el certificat electrònic a través d’aquesta direcció.

Pots consultar tota la informació ací.