HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
S’amplia el Procés de participació en l’ús del Pósit Agrícola municipal de València
2 desembre, 2019

El termini de presentació de propostes en el procés de participació en l’ús del Pósit Agrícola municipal de València s’àmplia fins al 31 de gener de 2020.

El Pósit Agrícola Municipal de València és segons indica l’article 64 dels Estatuts del Consell Agrari Municipal de València, «un servei de caràcter local que té per objecte fonamental el préstec en metàl·lic per al foment i desenvolupament de la riquesa agrícola i pecuària, radicat en el terme municipal de València i estenent el seu radi d’acció entre tots els veïns dels quals posseïsquen finques rústiques i Entitats i Associacions Agràries que desenvolupen la seua activitat en el municipi de València».

En aquest context la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de València i el Consell Agrari Municipal de València (d’ara endavant, CAM) impulsen la posada en marxa d’un procés participat per a què les agricultores i els agricultors de la ciutat decidisquen en què han d’invertir-se els fons del Pòsit Agrícola Municipal.

El procés participatiu té per objecte decidir l’ús dels fons del Pòsit Agrícola Municipal de València (633.823,36 euros). Amb tal fi es poden presentar dues modalitats de projectes; projectes generals (sense una vinculació territorial específica) i projectes zonificats (vinculats a una determinada zona, concretament, zona Nord, Sud o Oest). El procé participatiu es divideix en tres fases: 1) Elaboració i presentació de projectes d’inversió; 2) Viabilitat i Baremació dels projectes d’inversió i 3) Validació de resultats i Calendari. Les entitats que desitgen participar en el procés han d’estar representades en la Junta de Síndics i vinculades al món agrari i ramader. Cada entitat podrà presentar un màxim de 5 projectes d’inversió. Els i les participants en el procés participatiu són els representants legals de les entitats que componen la Junta Síndics Agraris del Consell Agrari Municipal de València vinculades al món agrari i ramader.

Si vols col·laborar en aquest procés de participació descarrega ací, les bases i el formulari per a realitzar la teva aportació.