HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes pera la realització de Projectes d’Innovació Social 2017
3 novembre, 2017

Esta convocatòria té com a objecte donar suport a la realització de projectes d’innovació social, entesos com el desenvolupament, implementació i/o validació de metodologies o tecnologies innovadores (projectes pilot i demostradors) orientades a la resolució de problemes socials que afecten el municipi de València. No es consideraran finançables els projectes ja desenvolupats i que es troben en la fase comercial.

CONVOCATÒRIA 2017