HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles
7 juny, 2017

Enllaç, http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/06/pdf/2017_4855.pdf

Primer. Objecte i àmbit 

Convocar per a l’exercici 2017 les ajudes de suport a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, per al període 2014/2020, finançades per FEADER, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valènciana, gestionades per la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrícola Comuna, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valènciana, i publicades per la citada Ordre13/2016.