HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Convocatòria de beques de formació “LA DIPU ET BECA” 2017
8 juny, 2017

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 2 de juny de 2017, ha acordat aprovar la convocatòria de 75 beques de formació en el marc del Programa de Pràctiques Formatives per a joves de la Diputació de València “La Dipu et beca”, amb el tenor literal:

“CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ 75 BEQUES DE FORMACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES, MODALITAT” ESTUDIANTS “, DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2017

Podeu consultar la informació ací:

https://sede.valencia.es/sede/edictos/detalle/20e9d00c50bdabcf7c98ded6c737a04e322914e5f72056078f23e89db7a2962f