HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Repartiment de “lambda cihalotrin” i proteïna hidrolitzada per a varietats primerenques de cítrics
21 setembre, 2019

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica facilitarà als agricultors el producte necessari per a tractar les varietats primerenques de cítrics. Entre aquestes es troben: Navelina, Tomatera, Orogrande, Clementina fina, Washington Navel, Navel Foyos, Clemenules, Nulessin, Newhall, Caracara, Salustiana i Nova. El tractament es realitzarà per procediments terrestres, sent a càrrec d’aquest agricultor les despeses d’aplicació.

El producte fitosanitari “lambda cihalotrin” 1,5% serà repartit, segons disponibilitats, a raó de 325 cc/ha i 750 cc de proteïna hidrolitzada per hectàrea. Aquest producte serà utilitzat per a la realització de tractaments en polvorització esquer. Això sí, no està autoritzat el seu ús en aquelles parcel·les, la producció de les quals, es destine a l’exportació a U.S.A.

Els agricultors interessats podran sol·licitar el producte abans del 30 de setembre de 2019. Per a fer-ho, hauran d’adjuntar un llistat indicant: cognoms i nom de l’agricultor, DNI, terme municipal en el qual es troba l’explotació, número de polígon i parcel·la, superfície i edat de la plantació. A més,  deuran diferenciar el tipus de producció convencional o ecològica, i adjuntar un resum final per varietats i suma total. Tota aquesta documentació haurà d’enviar-se a aquesta adreça en València i a aquesta en Castelló i Alacant.