HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Requisits per als programes de Foment d’Ocupació EMCUJU I EMPUJU dirigits a joves menors de 30 anys amb títol de màster ja cursat
4 abril, 2018

Des de la Regidoria d’Agricultura Horta i Pobles de València volem informar-vos sobre els programes de Foment d’Ocupació que gestionarà el Servici d’Ocupació i Emprenedoria a través dels plans EMCUJU I EMPUJU, dirigits a joves menors de 30 anys amb títol de màster ja cursat.

La duració de les contractacions serà per un període de 7 mesos, a jornada completa i està prevista la incorporació entre els mesos de maig i juliol de 2018.

Requisits

Requisits necessaris

Els requisits necessaris per a poder entrar en el procés de selecció per a aquests programes són:

 1. ESTAR INSCRIT/A AL SERVEF de València ciutat COM A DEMANDANT D’OCUPACIÓ.
 2. ESTAR INSCRIT/A AL “PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL” (menors de 30 anys) –la inscripció en aquest programa la fa el SERVEF–

Dades perfil SERVEF

A més, per tenir la possibilitat de ser seleccionat/ada, dels llistats del SERVEF segons el perfil demandant enviat per l’Ajuntament, s’hauran de verificar i actualitzar les dades del seu perfil, sobretot:

 • ESTUDIS finalitzats.
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA.
 • MÀSTERS CURSATS I/O QUE S’ESTAN CURSANT.
 • etc.

Masters demandats i funcions a desenvolupar

Els màsters demandats per la regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de València de l’ajuntament de València i les funcions a desenvolupar són les següents:

 1. Màster en Agroecologia, Desenvolupament Rural i Agroturisme.
 2. Màster en Agroecologia: Un enfocament per a Sustentabilitat Rural.
 3. Màster en Qualitat i Seguretat Alimentària.
 4. Màster en Economia Social.
 5. Màster en Gestió de Recursos Hídrics.
 6. Màster en Planificació Territorial, Mediambiental i Urbana.

FUNCIONS GENÈRIQUES:

 • Col·laborar amb la Direcció de Secció en realització d’estudis tècnics i assessorament en matèria d’agricultura i horta, tenint en compte el Pla d’Acció Integral per a la Promoció de l’Activitat i el Territori Agrícola.
 • Col·laborar amb la Direcció de Secció en la conservació de mesures per a promoure un major nivell de protecció del patrimoni agrícola i pesquer del municipi.
 • Participar en el disseny i implementació de l’Estratègia Agroalimentària Municipal.

FUNCIONS ESPECÍFIQUES :

1) i 2) Redacció d’un Pla d’Avaluació i Seguiment i Sistema d’Indicadors del Pla d’Acció Integral per a la Promoció de l’Activitat i el Territori Agrícola.

3) Revisió de la normativa municipal relativa a les instal·lacions de xicoteta transformació amb relació a la nova normativa tecnicosanitària.

4) Revisió del Pla d’Acció Integral per a la Promoció de l’Activitat i el Territori Agrícola des de la perspectiva de la promoció de l’Economia Social.

5) Revisió i acompanyament de l’estratègia de la regidoria per a la promoció de la jurisdicció de Francs, Marjals i Extremals.

6) Estudi de les possibilitats de millora de les vores urbanes i promoció de la connectivitat dels espais oberts agrícoles en relació amb la Infraestructura Verda Municipal.