HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
El Banc de Terres ja media entre els propietaris de parcel·les i els llauradors interessatsa llogar-les
3 maig, 2018

Les persones que tinguen la propietat de camps en desús i vulguen llogar-los ja poden oferir-los al Banc de Terres de València, un registre municipal públic i gratuït al qual també es poden inscriure els llauradors i llauradores interessades a cultivar eixes parcel·les. Amb este instrument, que ja està en funcionament des que el passat dilluns va entrar en vigor l’Ordenança que el regula, l’Ajuntament mediarà entre l’oferta i la demanda de les terres de cultiu al terme de València i els assessorarà les dos parts.

La regidora d’Agricultura, Horta i Pobles de València, Consol Castillo, ha donat compte hui de la posada en marxa d’este servici gestionat a través del Consell Agrari Municipal amb la col·laboració de dos entitats amb les quals l’Ajuntament ja ha signat sengles contractes. D’una banda, ha explicat, «la Fundació Mundubat s’encarregarà d’identificar les propietats agrícoles que estan abandonades i desenvolupar campanyes per despertar l’interés de la propietat pel Banc de Terres». D’altra banda, el Col·legi d’Enginyers Agrònomos de LLevant desenvoluparà l’assessorament jurídic i tècnic dels propietaris i arrendataris i la mediació entre la propietat i les potencials persones arrendatàries.

«La vocació d’este Banc de Terres és fer visibles els terrenys que estan disponibles al terme municipal i podrien ser aptes per a l’aprofitament agrícola, amb la finalitat d’optimitzar l’espai agrícola, revalorar els terrenys i incrementar la qualitat d’horta», ha explicat la regidora, qui ha concretat que, el primer treball és elaborar un mapa amb les terres susceptibles de formar part d’este banc.

A este respecte, ha explicat que, a hores d’ara «no se sap quantes parcel·les conformaran este registre, la inscripció en el qual és totalment voluntària». «Pel que fa a les parcel·les de titularitat municipal en sòl no urbanitzable, només en tenim tres, amb les quals no podem comptar per diferents motius”, ha afegit.

Pel que fa a l’interés que pot motivar la propietat de sòl agrícola a incloure les seues terres Banc de Terres, Consol Castillo ha

recordat «que podran obtenir nous ingressos, evitar costos de manteniment i mantenir la capacitat agronòmica i productiva de les seues terres gràcies al seu arrendament». A més, «tot i que les relacions són entre particulars, el fet que estiga l’Ajuntament darrere dóna seguretat tant a la propietat com a les persones interesades en cultivar eixes terres». Qualsevol persona interessada es pot dirigir al telèfon gratuït 010 o donar-se d’alta directament al portal Banc de Terres de la Diputació.

Per últim, la regidora ha explicat que amb el Banc de Terres també es preten donar solució a la creixent problemàtica ambiental que se’n deriva de l’abandonament de terrenys, com ara l’increment del risc d’incendi, la proliferació de plagues i de rosegadors, l’erosió del sòl, la proliferació d’abocaments incontrolats de deixalles, la degradació paisatgística, etc. «I per suposat, evitem la pèrdua de bagatge cultural que suposaria la interrupció en la transmissió a les futures generacions dels coneixements de les pràctiques agrícoles associades», ha conclós.