HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Convocatòries de les proves d’aptitud per a l’obtenció del títol de mariner pescador
23 juny, 2017
 • Objecte del tràmit

  Convocar els exàmens de mariner pescador a realitzar durant 2017 en l’Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani a Alacant.

  CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES PER A 2017:
  – 15 de maig
  – 12 de juliol
  – 12 de setembre
  – 19 de desembre

  CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES:
  Excepcionalment es podran convocar proves d’aptitud extraordinàries en dates diferents de les indicades anteriorment quan el nombre d’interessats en estes així ho justifique.

  NOTA:
  Les persones físiques que superen els exàmens i complisquen els requisits exigits en el Reial Decret 36/2014, podran sol·licitar l’expedició del corresponent títol professional.

Per saber més:
Convocatòries ordinàries i extraordinàries de les proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l’obtenció del títol de mariner pescador, que es duran a terme en l’Institut Politècnic Marítimopesquer del Mediterrani durant l’any 2017.