HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Jornada: “Ferramentes per la sostenibilitat agroecològica i economia circular”
12 març, 2019

Pla de Formació Agroalimentària

DATA: 21 de MARÇ de 2019

Lloc: Comitè d’Agricultura Ecològica de la CV Carrer Tramontana, 16 46240 Polígon Ciutat de Carlet, Carlet (VALÈNCIA)

ORGANITZA: Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna Servei de Producció ecològica, innovació i tecnologia COL·LABORA: CAECV, COOP. AGRO-ALIMENTARIES CV, UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ, IVIA, CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA.

Inscripcions: Tel. 96 246 98 69 / 96 246 98 60 (EE Carcaixent), esexag_carcaixent@gva.es Tel. 96 253 82 41/ Fax. 96 255 80 23 (CAECV) caecv@caecv.com

Places limitades, es prega consultar abans.

Programa de les jornades: “Ferramentes per la sostenibilitat agroecològica i economia circular”

9:15.- Recepció de participants.

En José Antonio Rico (President del CAECV)

 

9:30.- Avanços en el model d’Agrocompostatge col.laboratiu a la CV

Per Mª Teresa Cháfer (D.G. Desenvolupament Rural i P.A.C.)/ Josep Roselló (SPEit)

 

10:00.- Resultats dels projectes pilot d’agrocompostatge:

– Experiències realitzades en les comarques d’Alacant.

Per Borja Sánchez García (Universitat Miguel Hernández)

– Experiències realitzades a les comarques de València

Per Teresa Fernández Suárez. (Universitat Miguel Hernández)

– Experiències realitzades a les comarques de Castelló

Per Ana García Rández. (Universitat Miguel Hernández)

– Experiències realitzades a Mercavalència

Per Vicent Blay. (Assessoria Tècnica – Consell Agrari Municipal de València)

Modera: Josep Roselló (SEPit)

 

11:30.- Pausa café

 

12:00.- Orientacions i futur, proposta de dinamització i creixement.

Per Raul Moral (Universitat Miguel Hernández)

 

12:30.- Taula Rodona Agrocompostatge i reciclatge de recursos

Moderada per Rodolfo Canet (IVIA)

Diversos ponents

 

14:00.- Cloenda. Conclusions de la Jornada (Josep Roselló, SPEit)

Descarrega el programa

JORNADA «FERRAMENTES PER LA SOSTENIBILITAT DE SISTEMES AGROECOLÒGICS I ECONOMIA CIRCULAR»

Conceptes bàsics:

Què és l’economia circular? Prenent com a exemple el model cíclic de la naturalesa, l’economia circular es presenta com un sistema d’aprofitament de recursos on prima la reducció dels elements: minimitzar la producció al mínim indispensable, i quan sigui necessari fer ús del producte, apostar per la reutilització dels elements que per les seves propietats no poden tornar al medi ambient. És a dir, l’economia circular advoca per utilitzar la major part de materials biodegradables possibles en la fabricació de béns de consum –nutrients biològics- perquè aquests puguin tornar a la naturalesa sense causar danys mediambientals en esgotar la seva vida útil. En els casos que no sigui possible utilitzar materials eco-**friendly –nutrients tècnics: components electrònics, metàl·lics, bateries…- l’objectiu serà facilitar un desacobli senzill per a donar-li una nova vida reincorporant-los al cicle de producció i compondre una nova peça. Quan no sigui possible, es reciclarà d’una manera respectuosa amb el medi ambient.

Què és l’agroecologia? Agroecologia: ciència que ofereix la base científica per a l’agricultura sostenible. S’apropia de diverses disciplines per a l’anàlisi de tota mena de procés de l’activitat agrària, amb el propòsit de comprendre el funcionament dels cicles minerals, les transformacions d’energia, els processos biològics i les relacions socioeconòmiques.