HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
DECRET 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris. [2018/1589]
20 febrer, 2018

La regulació i l’acreditació de la venda de proximitat dels productes agroalimentaris respon a la creixent demanda del sector productor primari i agroalimentari de la Comunitat Valènciana d’obtindre una regulació normativa específica, per part de l’Administració, d’aquest tipus de venda.

La venda directa des de l’explotació agrària i en fires i mercats va constituir durant segles la via principal de comercialització dels productes agraris. El creixement de la població i el desenvolupament de la societat en models urbans van requerir disposar de la garantia d’un abastiment alimentari en quantitat suficient. Aquesta necessitat va transformar profundament l’estructura de la cadena de valor de la producció alimentària. El sistema tradicional de comercialització va canviar a esquemes de més complexitat, caracteritzats per la presència d’intermediaris/àries i la influència de les empreses de distribució en la fixació dels preus agraris.

La venda directa o en circuits curts de comercialització dels productes agroalimentaris per part del productor/a primari/ària o del xicotet/a elaborador/a agroalimentari és una manera de diversificar les fonts d’ingrés de les explotacions agrícoles i ramaderes; també contribueix a incentivar la creació de microempreses associades a l’àmbit rural i al mateix temps ofereix als consumidors/res productes de proximitat.

Per tant, el foment i la protecció d’aquests sectors ajuden a la creació d’explotacions o empreses agrícoles i ramaderes viables i sostenibles i asseguren la continuïtat de les explotacions del sector primari com a instrument bàsic del desenvolupament econòmic en el medi rural, ja que mantenen sistemes més lligats als recursos locals com a instrument per a la pervivència del màxim nombre de persones en l’agricultura familiar. A més, aquest sector està lligat a la conservació de la cultura alimentària autòctona i aporta un valor afegit als productes agroalimentaris, la qual cosa fa necessari la seua regulació a la Comunitat Valènciana.

[…] La finalitat primordial d’aquest decret és garantir la seguretat alimentària dels productes agraris i els seus transformats que es venen directament als consumidors/res o en circuits curts de comercialització.