HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Declaració Institucional en defensa de l’ecosistema d’arrossars del Parc Natural de l’Albufera
8 octubre, 2018

El Ple de l’Ajuntament de València, assabentat que per part d’algunes empreses multinacionals de la indústria agroalimentària es posa en qüestió la sostenibilitat ambiental dels arrossars de la Mediterrània, vol manifestar mitjançant aquesta declaració institucional que:

L’ecosistema d’arrossars emparats per la Denominació d’Origen Arròs de València es troben situats en el Parc Natural de l’Albufera de València, una part dels quals en el terme municipal de València.

L’esmentat Parc Natural de l’Albufera està considerat com una zona humida d’importància internacional, especialment com a hàbitat d’aus aquàtiques i com a tal està inclosa en el Conveni RAMSAR de protecció de les zones humides i està declarada com a Zona d’Especial Importància per a les Aus (zona ZEPA) per la Unió Europea.

Aquesta zona de producció arrossera i piscícola és un aiguamoll natural que ha arribat fins als nostres dies gràcies a la característica de ser un espai natural i productiu, tant pesquer com de producció d’arròs. Per tant, el cultiu de l’arròs no suposa en cap cas un augment en el consum d’aigua de l’ecosistema local ja que es tracta d’un aiguamoll natural, alimentat des de sempre pels rius i brolladors naturals de la zona, el qual integra els arrossars dins de la seua lògica ecosistèmica de la següent manera:

  • Com a font d’alimentació per a l’avifauna, els camps d’arròs són les úniques zones que durant l’hivern ofereixen l’alimentació adequada per a les aus.
  • Els camps d’arròs actuen com a filtre dels sediments de les aigües procedents dels rius on hi dipositen els sediments evitant així la desaparició de la llacuna, alhora que aporten al llac un aigua de major qualitat.
  • L’arrossar és un reclam per a les aus ja que la presència de l’arrossar inundat senyalitza el lloc de nidificació. L’arròs troba dins dels límits del Parc Natural de l’Albufera les zones idònies per al seu cultiu i és determinant per al desenvolupament de moltes de les espècies que habiten en ell.

Per tot açò volem fer constar que el cultiu tradicional de l’arròs en el Parc Natural de l’Albufera no només no incrementa el perill de desertificació per un ús incorrecte del sistema hídric local sinó que ajuda a sostindre un ús adequat als ecosistemes originals i un cabal hídric suficient per a les espècies que l’habiten.”