HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
El Consell Agrari millora les instal·lacions de reg de l’horta productiva del sud de València
1 març, 2022

Alejandro Ramon ha comprovat in situ les millores de què es beneficiaran els regants dels motor de l’Alter de Romaguera, la Font de Bonet i Castellar

El regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta de l’Ajuntament de València i vicepresident del Consell Agrari de València, Alejandro Ramon, ha comprovat in situ les obres de manteniment i millora de les instal·lacions del sistema de reg en francs i marjals, unes intervencions que també optimitzen la seguretat i que beneficiaran regants de l’horta productiva del sud de València.

Concretament, s’ha actuat, entre millores i reparacions, sobre 18 partidors principals i s’ha instal·lat un total de 35 comportes noves d’acer inoxidable amb reductor per a incrementar així la seguretat i facilitar l’operació en els partidors. S’han millorat i reparat els partidors troncals de les séquies principals de francs, marjals i extremals de l’horta al sud del terme municipal i se’n beneficiaran la totalitat dels regants dels motor de l’Alter de Romaguera, de la Font de Bonet i de Castellar.

D’ara endavant, en els partidors més importants d’esta zona d’horta, amb la maneta del reductor es pujarà o es baixarà la comporta i ja no serà necessari ni alçar trapes pesades de partidor ni estanyar una séquia per sota de la cota del terreny, evitant alhora el perill associat a això. “Guanyem, en definitiva, en eficàcia i en seguretat, quant a la comoditat en la manipulació dels partidors, i en eficiència pel que fa a la disminució en les pèrdues per la substitució del procediment tradicional d’estanyar amb plàstics, teles o papers per l’operativa amb paletes hermètiques d’acer inoxidable”, ha explicat Alejandro Ramon.

L’esforç inversor del Consell Agrari de València en la campanya de millora i reparació de les infraestructures de francs, marjals i extremals de 2021 ha ascendit fins els 90.230,78 euros, amb els projectes i l’execució material.

Les intervencions sorgixen arran l’assistència tècnica contractada per elaborar un estudi de necessitats i solucions tècniques per a la millora de l’eficiència del reg i l’automatització en eixe sistema tradicional al municipi de València. L’inventari de necessitats obtingut va servir de marc per a definir per part del Consell Agrari de València un projecte d’obra de millora i un altre de reparació per als partidors de reg de francs, marjals i extremals de les partides de l’horta de Forn d’Alcedo i Castellar-l’Oliveral.

Per a enguany el regidor ha manifestat que es pretén continuar l’esforç de modernització i reparació de les infraestructures de francs, marjals i extremals amb una nova campanya d’inversió per part del Consell Agrari de València d’impuls a l’activitat agrària.