HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Informe: Salut i Dret a l’Alimentació
9 gener, 2019

La Red de Ciudades por la Agroecología és una associació formada per entitats locals de l’Estat espanyol. Té per objecte la generació d’una dinàmica de cooperació entre entitats locals, així com entre aquestes i la societat civil. Persegueixen construir sistemes alimentaris locals, respectuosos amb el medi ambient, sostenibles, inclusius, resilients, assegurances i diversificats que asseguren menjar saludable, sostenible i accessible al conjunt de la població. En conseqüència aquestes mesures potencien l’ocupació local, en línia amb les perspectives de l’agroecologia i la sobirania alimentària. També realitzen un treball investigador i de divulgació al costat d’altres fundacions i entitats. Per a la redacció del seu últim informe sobre salut i dret a l’alimentació que han realitzat al costat de fundacions comEntretantos, Daniel & Nina Carasso i el Ayuntamiento de Zaragoza. Us agreguem l’Informe sobre Salut i Dret a l’Alimentació complet així com la informació principal dels temes als quals fa referència.

Informe: Salut i Dret a l’Alimentació

La salut i el dret a una alimentació adequada són drets que es troben avalats i secundats per nombrosos tractats, acords i jurisprudència des del nivell internacional fins al local. No obstant això, malgrat els compromisos, ens trobem davant una situació d’emergència. Això és degut a l’ininterromput augment de la incidència de malalties cròniques relacionades amb la mala alimentació, la falta d’exercici físic, un entorn insalubre i la degradació de la naturalesa. A més, existeix un creixent nombre de persones que tenen dificultats per a l’accés a una alimentació saludable i sostenible. Aquestes estan sent a més les més castigades per les malalties associades a la malnutrició: obesitat, cardiopaties, càncer, etc.

El present document és un esforç compartit per presentar les evidències científiques, els suports institucionals i jurídics, les experiències pràctiques i les alternatives actuals. La seua finalitat és que, des de l’Agroecologia i la Sobirania Alimentària, s’arriben a generar sistemes agroalimentaris locals que permeten aconseguir un alt nivell de benestar i salut per a totes les persones. Sorgeix a partir de la necessitat expressada per les entitats pertanyents a la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia i l’obligació d’aprofundir en les manques detectades i dubtes nascuts a partir de la realització de l’informe “Polítiques alimentàries urbanes per a la Sostenibilitat. Anàlisi d’Experiències en l’Estat Espanyol, en un context internacional”, al març de 2018. Al seu torn, forma part del pla estratègic de la Xarxa que incideix en l’exigència de disposar d’estudis que permeten generar espais de treball i debat sobre temes d’importància estratègica per a la Xarxa i les entitats membre.

Aquest document no existiria sense la participació i compromís de les autores que han contribuït a la redacció dels diversos capítols, al personal de la Secretaria Tècnica de la Red, la Fundación Entretantos, les persones que treballen cada dia als ajuntaments i que a més estan implicades en les diferents estructures organitzatives i de funcionament de la Xarxa, així com per l’impuls del Ayuntamiento de Zaragoza, el finançament de les pròpies ciutats i la Fundación Daniel & Nina Carasso.

Objectius de l’informe

L’informe té com a objectiu fonamental sintetitzar el coneixement existent i les pràctiques existents entorn de la salut i el dret a l’alimentació en l’àmbit municipal. Es presenta com un document de debat perquè entre totes -les entitats membre, professionals, tècnics, col·lectius i persones implicades en temes d’alimentació i agroecologia- elaborem noves polítiques que permeten que totes les persones puguen gaudir d’una alimentació sostenible i saludable.

Dita objectiva general pot desglossar-se en els següents objectius específics:

  • Dotar d’una visió general de la relació entre l’alimentació, el sistema agroalimentari i la salut i les alternatives existents perquè les persones puguen accedir a una alimentació sana i sostenible.
  • Aportar als governs d’entitats locals eines per a pensar, dissenyar i promoure, de forma sistèmica, polítiques alimentàries sostenibles i saludables de base agroecològica.
  • Sintetitzar experiències i claus d’èxit en el desenvolupament d’aquestes polítiques en l’àmbit local.