HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes per a fomentar una agricultura sostenible a la Comunitat Valènciana
13 juny, 2017


Sol·licitud d’ajudes per als fins següents:

Mesura 2.2.1 Inversions productives en aqüicultura (article 48.1 lletres ad i f-h)
a) Inversions productives en l’aqüicultura.
b) Diversificació de la producció aqüícola i les espècies cultivades.
c) Modernització dels centres aqüícoles (inclosa la millora de les condicions de treball i de seguretat dels treballadors del sector aqüícola).
d) Inversions dirigides a la millora i modernització relacionades amb la salut i el benestar dels animals, inclosa l’adquisició d’equips destinats a protegir les explotacions dels predadors salvatges.
f) Inversions en la millora de la qualitat del producte aqüícola o per a incrementar el seu valor.
g) Recuperació de llacunes aqüícoles existents per mitjà de l’eliminació del llot, o inversions per a previndre els depòsits de llot.
h) Diversificació dels ingressos de les empreses aqüícoles per mitjà de l’exercici d’activitats complementàries.

Mesura 2.2.2 Foment de noves empreses aqüícoles que practiquen l’aqüicultura sostenible.
Sol·licitud d’ajuda destinada a la creació d’empreses aqüícoles sostenibles per part de nous aqüicultors.

Mesura 2.3.1 Augment de l’eficiència energètica i reconversió a fonts d’energia renovables
a) Inversions que augmenten l’eficiència energètica
b) Inversions que fomenten la reconversió de les empreses aqüícoles a fonts d’energia renovables en les instal·lacions aqüícoles i la generació d’energies a partir del procés productiu.

Mesura 2.3.2 Eficiència dels recursos, reducció de l’ús de l’aigua i químics, sistemes de recirculació per a ús mínim de l’aigua.
a) Inversions en reducció de l’impacte negatiu o potenciació dels efectes positius en el medi ambient i increment de l’eficiència energètica
b) Inversions que resulten en una reducció considerable de l’impacte de les empreses aqüícoles en la utilització i qualitat de l’aigua, en particular disminuint la quantitat d’aigua, productes químics, antibiòtics i altres medicaments utilitzats o millorant la qualitat del cabal d’eixida, inclús a través del desenrotllament de sistemes aqüícoles multitròfics.
c) Promoure sistemes aqüícoles en circuit tancat.

Mesura 2.3.4 Reconversió als sistemes de gestió i auditoria mediambientals i a l’aqüicultura ecològica.
a) La reconversió dels mètodes de producció aqüícola convencionals a l’aqüicultura ecològica (Reg CE núm. 834/2007 del Consell i Reg CE núm. 710/2009)
b) La participació en els sistemes de gestió i auditoria mediambientals de la Unió (EMAS) Reg CE núm. 761/2001

Més info ací.