HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes per a fomentar una pesca sostenible a la Comunitat Valènciana
13 juny, 2017

Sol·licitud d’ajudes per als fins següents:
Mesura 1.1.2. Limitació de l’impacte de la pesca en el medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d’espècies.
– Inversions en equips que augmenten la selectivitat per talles o espècies dels arts de pesca.
– Inversions a bord o en equips per a eliminar els descartes o per a tractar les captures no desitjades.
– Inversions en equips que limiten els efectes físics i biològics de les activitats pesqueres en l’ecosistema o el fons marí.
– Inversiones en equips per a protegir els arts de pesca i les captures enfront dels mamífers i les aus protegits.

Mesura 1.1.5. Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Inversions que faciliten el compliment de l’obligació de desembarcament de totes les captures i per a l’increment del valor dels components infrautilitzats de la captura.

Mesura 1.4.1. Servei d’assessorament professional relacionat amb el desenvolupament sostenible de la pesca, la sostenibilitat mediambiental o estratègies empresarials i comercials.
– Estudis de viabilitat i serveis d’assessorament de projectes que puguen rebre ajudes per al desenvolupament sostenible de la pesca (prioritat 1 FEMP).
– Assessorament professional sobre sostenibilitat mediambiental de l’activitat pesquera.
– Assessoramento professional sobre estratègies empresarials i comercials.

Mesura 1.4.2. Diversificació i noves formes d’ingressos
– Inversions que contribuïsquen a diversificar els ingressos dels pescadors mitjançant l’exercici d’activitats complementàries.

Mesura 1.4.3. Ajuda inicial a jóvens pescadors
– Conceder ajuda a joves pescadors per a la primera adquisició d’un vaixell de pesca

Mesura 1.4.4. Salut i seguretat
– Mejorar la higiene, la salut, la seguretat i les condicions de treball dels pescadors, a través d’inversions a bord o en equips individuals.

Mesura 1.4.8 Valor afegit, qualitat dels productes i utilització de les captures no desitjades
– Inversions que augmenten el valor afegit o la qualitat dels productes de la pesca, i que permet que els pescadors duguen a terme la transformació, comercialització i venda directa de les seues captures
– Inversions innovadores a bord que milloren la qualitat dels productes de la pesca.

Mesura 1.4.9. Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Inversions que milloren les infraestructures i inversions que milloren la seguretat dels pescadors:
– Millorar la qualitat i incrementar el control i la traçabilitat dels productes desembarcats.
– Augmentar l’eficiència energètica
– Contribuir a la protecció del medi ambient
– Millorar la seguretat i les condicions de treball
– Inversions en instal·lacions d’arreplega de residus i rebutjos marins
– Inversions en construcció o modernització d’ancoratges per a millorar la seguretat dels pescadors.

Mesura 1.5.3. Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Inversions a bord, programes d’eficiència energètica i auditories, estudis

Mesura 1.5.4. Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Substitució o modernització de motors

Mesura 1.6.1. Foment del capital humà, creació d’ocupació i del diàleg social. Formació
– Ajudes destinades a l’adquisició de noves competències professionals, formació.

Mesura 3.2.1. Control i execució
– El desenvolupament, compra i instal·lació dels components, inclosos equips i programes informàtics, que siguen necessaris per a la transmissió de les dades dels operadors del sector de la pesca i la comercialització de productes de la pesca a les autoritats competents.
– Desenvolupament, compra i instal·lació dels components, inclosos equips i programes informàtics, que siguen necessaris per a assegurar la traçabilitat dels productes de la pesca i l’aqüicultura.

 

Més informació fes clic ací.