HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
VI Congrés Estatal d’Economia Feminista al setembre
28 maig, 2019

Des de la Càtedra d’Economia Feminista de la Universitat de València s’està preparant el VI Congrés Estatal d’Economia Feminista que se celebrarà a València els dies 5, 6 i 7 de setembre de 2019, estructurat en tres eixos: 1) investigació-comunicacions; 2) formació i 3) acció i debat polític.

Aquesta nova edició del congrés d’economia feminista ve precedida de l’experiència i coneixement generat en les anteriors edicions i en les xarxes d’intercanvi i acció política que s’han anat alimentant des de llavors.

En aquesta ocasió es pretén obrir dinàmiques de treball teòric-pràctic que faciliten el desenvolupament dels eixos temàtics de major rellevància per a l’economia feminista (cures, ecofeminismo), la conformació d’instruments aplicables a través de les polítiques públiques (fiscalitat, pressupostos amb enfocament de gènere), la definició de models de governança feminista i gestió del comuna i l’articulació de resistències feministes abans la bel·ligerància neoliberal. En aquests últims anys el moviment feminista ha aconseguit fer arribar a una majoria social la diversitat de vindicacions i demandes per a un canvi de model de societat. Cada vegada sorgeixen més iniciatives, fonamentalment des dels moviments socials, en les quals les cures i la vida se situen com a prioritats bàsiques, i proposen alternatives de gestió a l’economia ortodoxa i al fonamentalisme de mercat que ha dominat el món acadèmic i els centres de poder econòmic i polític.

Economia feminista, objectius

L’economia feminista ha de contribuir de manera decisiva a generar alternatives al model econòmic i polític que està en crisi. El canvi de paradigma ja no és ajornable per més temps i el feminisme com a projecte ètic de transformació social té capacitat de generar sinergies per a les transicions necessàries i justes amb la vida.

La convocatòria d’aquest VI Congrés d’Economia Feminista s’obri amb una anomenada a presentar propostes en qualsevol dels tres eixos, per a anar construint alternatives i processos de transformació social.

Més informació en la web de la Càtedra d’Economia Feminista.