HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
S’obri el termini de sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació i millora del patrimoni rural protegit
19 juliol, 2017

El regidor Vicent Sàrria destaca el compromís amb la conservació del patrimoni de la ciutat de València.

El Butlletí Oficial de la Província de València publica hui la convocatòria per a la concessió de subvencions per concurrència competitiva destinades a la rehabilitació i/o millora del Patrimoni Rural Protegit en el municipi de València per a l’exercici 2017.

Tal com ha explicat el regidor de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, es tracta del del primer Programa d’Ajudes destinades a la Rehabilitació i/o Millora del Patrimoni Rural Protegit, impulsat des de l’Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda, amb l’objectiu de fomentar la conservació i rehabilitació del conjunt d’edificis que ho formen.

La dotació econòmica destinada al programa és de 100.000 euros; i el termini de presentació de sol·licituds comença hui, 13 de juliol, i romandrà obert durant vint dies naturals, és a dir, fins al dia 2 d’agost. Les bases es poden consultar en la web municipal.

L’edil ha assenyalat que, tal com arreplega el programa, seran actuacions subvencionables les obres permeses per als béns immobles inclosos en el Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Rural del municipi de València, i realitzades en estos. Les obres a subvencionar podran haver-se iniciat amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de les ajudes: des de l’1 de gener del 2017, sempre que la data d’expedició de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici siga anterior a la data de l’inici de les obres.

El total de la subvenció suposarà el 20% del pressupost total de l’actuació, amb un màxim de 5.000 euros per ajuda. Les subvencions del programa seran compatibles amb qualssevol altres públiques, sempre que el seu import no supere el cost total de l’actuació. L’orde de prelació de les sol·licituds de rehabilitació que complisquen els requisits s’establirà en funció de la puntuació obtinguda amb un màxim de 10 punts.

Font: http://www.valencia.es/valencia/webs/NOTICIA_054296?lang=2&seccion=3&depId=13&nivel=2

Bases de la convocatòria