HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit TECG - Ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l'avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina a la Comunitat Valènciana. Objecte del tràmit Avaluació genètica dels reproductors per mitjà de la comprovació sistemàtica de la quantitat i qualitat de la llet produïda per les femelles de…
10 octubre, 2017
Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit TECG - Ajudes a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valènciana 2014-2020. Objecte del tràmit El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través del…
4 octubre, 2017
Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit TECG - Ajudes a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris en el marc del programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valènciana 2014-2020. Objecte del tràmit El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de…
Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit Ajudes destinades a finançar els costs fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA), dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valènciana per a l'exercici 2017. Treball. Objecte del tràmit La concessió d'ajudes per a finançar els costos fixos…
27 setembre, 2017
Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit Concurs literari sobre paisatge i gastronomia de la Comunitat Valènciana (Consell Valencià de Cultura). Objecte del tràmit Aprofundir en el coneixement i en la difusió dels nostres paisatges i la nostra gastronomia, i, alhora, sensibilitzar els joves d'ambdós sexes, despertar en aquesta joventut la vocació excursionista i paisatgística, la gustativa i la culinària,…
18 setembre, 2017
Objecte del tràmit Sol·licitud d'ajudes per a projectes desenrotllats dins de les Estratègies de desenrotllament local Participatiu aprovades als GALP a la Comunitat Valènciana. Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitantsPodran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, que desenrotllen projectes integrats en l'EDLP i que contribuïsquen a aconseguir un o més dels objectius previstos en l'articule 4.1 de…
14 agost, 2017
Sol·licitud per a beneficiaris de l'ajuda a la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles de la Comunitat Valènciana majors de 65 anys, la edat de jubilació efectiva de la qual no haja sigut als 65 anys. Més info fer clic ací.
4 agost, 2017
Què es pot sol·licitar?Nom del tràmit TECG - Selecció dels grups d'acció local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenrotllament local participatiu. Objecte del tràmit La normativa europea per al període 2007-2013 va integrar l'enfocament o metodologia LEADER, amb els seus principis bàsics d'actuació i estratègies, en els programes de desenvolupament rural que es van aprovar en aquest període.…
29 juliol, 2017
Què es pot sol·licitar?Nom del tràmit TECG - Ajudes per a la integració cooperativa agroalimentària en la Comunitat Valènciana Objecte del tràmit Es convoquen subvencions per a les cooperatives agroalimentàries immerses en un procés d'integració, a fi de contribuir al desenrotllament del sector cooperatiu agroalimentari valencià, reforçar la seua posició en la indústria agroalimentària i en el comerç, tant en…